Jag är här

Vilket kön har du? Hur vet du det?
Föreställningen består av mötet mellan bilder skapade av elever från sex klasser på Gotland och professionella kulturutövare som genom dans utforskar hur kön definierar oss. Tillsammans med publiken undersöker vi begreppet kön. I föreställningen ställs även publiken inför frågan; vad har ditt kön med din identitet att göra?

En del av föreställningen består av Henrik från Gotlands Museum som berättar och visar hur historia har tolkats utifrån rådande normer och samtid.


Premiär 12 april 2019

Plats: Fornsalen, Visby.
Tid: Kl. 09, 11 & 14. Föreställningen varar i 1h 30m.
Föreställningen vänder sig till människor från 6 år. 

Under hösten 2018 genomfördes en förstudie Malmö. Projektet har stöd från Region Gotland som en del av regionens satsning för inkludering och integration och Sparbanksstiftelsen. Under vinter/vår 2019 genomfördes workshops med F-3 klasser på Gråboskolan i Visby och Högbyskolan i Hemse. Föreställningen i april sker i samarbete med Gotlands Museum.


Till hösten 2019 kommer verket finnas tillgänglig för turné, både för barn och vuxna. Till föreställningen kommer det även att finnas en workshop och en lärarhandledning.


Dansare/skådespelare: Annika Vestel & Meera Ryan
Koncept och scenografi: Theodor Ryan
Regissör: Irene Duckert
Koreograf: Meera Ryan
Musik och ljuddesign: Eira Fråjdh
Produktion: Teaterambulansen
Från museet: Henrik Ramberg

Röster:
Theodor Greve, Elin Hellsing, Gry Nielsen, Silje Nielsen, Benjamin Stenius & Peter Dolk