Visby Walk

Hur Visby som världsarv påverkar såväl staden som de lokalbor som lever där idag. Vad händer med städer som allt mer konsumeras som monument över en svunnen tid än för dom som fortfarande bor där? Och hur formas staden efter turisternas intressen och aktivitet där?


I audiowalken blir publiken inte bara passiva betraktare utan också till aktörer och medskapare. Genom ljudlandskap, instruktioner och frågor kan publiken själva fantisera, röra sig i och resonera med verket. I audiowalken byggs upplevelsen upp i mellanrummet mellan platsen, verket och den enskilda besökaren. 


Verket kommer att presenteras tillsammans med Gotlands Museum under sommaren 2021. Samarbetet handlar framförallt om ett kunskapsmässigt utbyte. Det är ett unikt samarbete mellan en institution och en frigrupp som bygger på ett genuint intresse och nyfikenhet för varandras fält och kunskaper. 


Under 2020 genomförs en förstudie som undersöker platsen Visby, formen audiowalk och samarbetet mellan konst och kulturarv. Under sommaren gjordes skisser och publika tester på plats i Visby.

Åldersgrupp: 12-16 år samt vuxna

Spelplats: Visby innerstad

Språk: Svenska, engelska.

Föreställningar per dag: 2

Upphovspersoner/ Konstnärligt team

Konceptuell scenkonstnär och dramatiker Johanna Karlsson

Konceptuell scenkonstnär och regissör  Theodor Ryan

Konstnärlig ledare och dramaturg    Irene Duckert

Max publikantal: 30 

Premiär: 2021-07-12, Visby

Här kan du snart lyssna till utdrag från skisser från förstudien.