Teaterambulansen har som mål att producera scenkonst med hög konstnärlig kvalité på Gotland. Teaterambulansen är en friteater med säte på Gotland. Teatern har varit verksam sedan 1997 och springer ur en historia av framförallt dockteater för barn och unga.

Sedan sommaren 2018 finns Teaterambulansen i Burs på Gotland. Här finns teaterns studio med ett golv anpassat för dans och fysisk teater samt verkstad och produktionslokaler. 
Vi har residens där vi tar emot scenkonstnärer som vill arbeta på vårt golv. Skicka en ansökan till info@teaterambulansen.se. Ansökningar administreras fortlöpande. 

Årsmöte 2020

Teaterambulansen har årsmöte 2020 i vår studio i Burs. Då är alla medlemmar välkomna för att diskutera och ta beslut om kommande verksamhetsår. Datum meddelas här och på vår facebooksida.

Teaterambulansen är ansluten till 


Teatercentrum_logotypepng

Med stöd av 

REGION GOTLANDgif

Orgnr. 802500-0848
Bankgiro. 886-7335

Godkänd för F-skatt